خانه برچسب نوشته ها کساورزی
کشاورزی و دامپروری

بالابردن امنیت سرمایه‌گذاری در واحدهای کشاورزی قم با حضور مسئول فنی

سپهر اقتصاد – به گفته مسئولان و بهره‌برداران بخش کشاورزی قم، استفاده از ظرفیت‌های علمی و کارشناسی مسئولان فنی در واحدهای تولیدی این بخش،‌ عاملی مهم برای بالابردن امنیت سرمایه گذاری و رسیدن به سودآوری مطمئن است. به گزارش ایرنا- کشاورزی در قم سابقه‌ای طولانی دارد و مردمان این دیار با وجود
بارگذاری بیشتر