خانه برچسب نوشته ها کفاره
بازرگانی و صنعت

اگر همه زکات بدهند، مشکل معیشت نیازمندان، حل می شود

سپهر اقتصاد – معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان قم از پرداخت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان انواع زکات و کفارات خبر داد و گفت: اگر همه زکات بدهند، مشکل معیشت نیازمندان، حل می شود. به گزارش ایسنا، سید رضا میره ای، معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان قم با اشاره […]
بارگذاری بیشتر