خانه برچسب نوشته ها گردشگری فرهنگی
تحلیل و مقاله

ناگفته های بافت تاریخی

سپهر اقتصاد- حسین صادقی عضو بنیاد قم پژوهی و مدرس و راهنمای گردشگری   در روزگاری زندگی میکنیم که متاسفانه هر روز بیش از پیش نسبت به چیستی خود بیگانه می‌شویم اما خوشبختانه در روزگاری هم زندگی میکنیم که بیش از پیش دردمند و نگران این وضع شده ایم .در دورانی زندگی می‌کنیم که اشتیاق […]
گردشگری و صنایع دستی

لزوم استفاده از ظرفیت آب‌انبارهای قدیمی قم برای تبدیل به مراکز فرهنگی و ورزشی

سپهر اقتصاد-  آب‌انبارهای قم این روزها حال خوبی ندارند و بیشتر آنان به جای بازدهی خدمات اجتماعی به جولانگاه سوسک و زباله تبدیل‌شده است. شهر قم با توجه به کویری بودنش به‌منظور تأمین آب مردمانش در قدیم، دارای آب‌انبارهای زیادی بوده است. بر اساس آمار موجود تاکنون بیش از ۴۰ آب‌انبار در این شهر به‌عنوان […]
بارگذاری بیشتر