خانه برچسب نوشته ها گیلاس
کشاورزی و دامپروری

گیلاس های قم در راه بازار کشور

سپهر اقتصاد-مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم: برداشت گیلاس از ۶۸۰ هکتار باغات استان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛  مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به کیفیت بالای گیلاس قم در روستا‌های شهرستان کهک و بخش خلجستان گفت: بیشترین رقم‌های گیلاس در قم ارقام تک دانه،
بارگذاری بیشتر