مقاله

بررسی آینده جهان و کسب و کارها با رویکرد تغییرات جمعیتی

سپهر اقتصاد-سید علی ناظم زاده: کارشناس و مشاوره کسب و کار هیچ کس نمی تواند آینده را پیش بینی یا پیش گویی کند و هیچ کس نمی داند که آینده دقیقا چه خواهد شد! اما با بررسی گذشته و تجزیه و تحلیل روندها، پیش بینی تغییرات آینده امری شدنی و لازم است. ما می توانیم […]

27 دی 1402


تاریخچه کودهای آلی و شیمیایی در ایران

سپهر اقتصاد- زند :مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم تا اوايل دهه 70 شمسي ميزان كل كود مصرفی 5/2 ميليون تن برآورد شده بود و كليه برآوردهاي پس از آن بيانگر نياز بيشتر به كود در كشور ميباشد، كه با افزايش اطلاعات و جمع بندي هاي دقيق تر نسبت به حاصلخيزي خاك ها اين […]

29 آذر 1402


یک اقدام درست در راستای تحقق شعار سال

سپهر اقتصاد-مجتبی سرلک- کارشناس صنایع اداره کل صمت استان قم

18 آبان 1402


هفت عامل برای شکست حتمی کسب و کار شما

سپهر اقتصاد-سید علی ناظم زاده – مشاور و پژوهشگر کسب و کار بی گمان کسب و کار در شرایط اقتصاد امروز جهان، متفاوت از گذشته است؛ گرچه در ایران، به علل مختلف ما شرایطی متمایز از اکثر نقاط جهان داریم، لیکن ما هم متاثر از ضریب نفوذ تکنولوژی، تفاوت نسلی و قدرت نسل زد و […]

29 مهر 1402


مشاهده بیشتر