خانه بایگانی براساس دسته بندی تحلیل و مقاله

تحلیل و مقاله

تحلیل و مقاله

نقش بی بدیل رسانه ها در کنشگری های محیط زیستی

سپهر اقتصاد- عباس جعفری:کنشگر اجتماعی و فعال محیط زیست تاثیرگذاری رسانه در جامعه غیرقابل انکار هست، فشار وحشتناک و بدون پشتوانه در برداشت از منابع زیستی غیرقابل تجدید درکنار تخریب منابع طبیعی و تخلیه انواع پسماند و فاضلاب صنعتی و شهری، موجی از تردید و عدم اطمینان از استمرار زیست پذیری جوامع
تحلیل و مقاله

واسپاری کارها در سازمان؛ چرا و چگونه؟

سپهر اقتصاد سید علی ناظم زاده – مشاور و پژوهشگر از مهم ترین تعاریف مدیریت، تقسیم کار و هنر انجام کار توسط دیگران است و به این ترتیب، یکی از اصول مهم مدیریت، واسپاری کارهاست که با نام های مختلفی از جمله تفویض اختیار، تنفیذ اختیار، تفویض کار، کارسپاری و تقسیم کار شناخته می شود. […]
تحلیل و مقاله

قم و چالش گرد و خاک با منشاء داخلی و خارجی

سپهر اقتصاد- عباس جعفری:کارشناس برنامه ریزی محیط زیست پدیده جوی گرد و خاک، حاصل حکمرانی و دخالت ناآگاهانه و بهره برداری و تخریب طبیعت توسط انسان‌ است که گسترش آثار مضر آن حد و مرز سیاسی نمی شناسد. وقوع این پدیده در قم از جهت اینکه مناطق‌ گسترده ای از استان، کانون فعال تولید گرد […]
تحلیل و مقاله

اهمیت سازمان یادگیرنده در فضای کسب و کار امروز

سپهر اقتصاد- سید علی ناظم زاده – مشاور و پژوهشگر چندسالی است که در فضای کسب و کار و تولید و خدمات، اهمیت سازمان یادگیرنده بیش از پیش از مورد توجه قرار گرفته است. دیگر امروز این که مدیر و اعضای سازمان مهارتی را یادبگیرند و تا نهایت با همان آموزش و مهارت بتوانند به […]
تحلیل و مقاله

مدیریت شهری قم و حرکت رو به جلو در سالیان اخیر

سپهر اقتصاد- عباس جعفری:کنشگر اجتماعی و کارشناس برنامه ریزی محیط زیست تنها یک مقایسه اجمالی بین سطح خدمات ارائه شده و تغییرات متعدد صورت گرفته در سیمای شهری قم با دوران نه چندان مطلوب مدیریتی گذشته کافی است تا دلیل ابراز رضایت و علاقه مردم را برای ادامه حضور شهردار قم دریافت. دکتر سید مرتضی […]
تحلیل و مقاله

فلسفه روابط عمومی، مردمداری و شنیدن صدای مردم است

 سپهر اقتصاد_ محمد تلخابی: رییس و کارشناس ارشد روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان قم با گذشت سالها از عمر نهاد روابط عمومی در کشور هنوز تعریف مناسبی از جایگاه این حرفه کلیدی در سازمان ها وجود ندارد و نمایه موثری در نقد و رشد این حوزه مهم برای تصمیم سازی و تسهیل روابط […]
تحلیل و مقاله

آزمون سخت مدیران قمی در مواجه با محدودیتهای منابع آبی

سپهر اقتصاد- عباس جعفری:کارشناس برنامه ریزی محیط زیست توسعه نامنظم صنعتی در کنار موج گسترده مهاجرت، نگرانی های جدی را در ارتباط با پشتیبانی و حمایت از منابع زیستی قم ایجاد کرده است، در این بین رشد فزاینده تقاضای مصرف آب مطمئنا مهمترین مسئله و دغدغه اصلی مدیریتی کلان استان می باشد. محدودیت های شدید […]
تحلیل و مقاله

سلفچگان و ادامه روند خیانت بار استقرار واحد های آلاینده

سپهر اقتصاد- عباس جعفری:کنشگر اجتماعی و فعال محیط زیست به نظر می رسد باید این حقیقت را قبول کرد که قبح دروغگویی، فساد و عدم پایبندی به قانون و مصوبات و سیاستگذاری های کلان استانی در بین برخی سازمانهای اجرایی شکسته شده است. چطور می توان صحبت از جهاد تبیین کرد که شیفتگان دولت تدبیر […]
تحلیل و مقاله

تداوم فرهنگ کهن ایرانی در دیوارنگاره‌های امامزاده طیب و طاهر قم

سپهر اقتصاد  دکتر احمد خامه‌یار: محقق و پژوهشگر بیشتر مقابر و امامزاده‌های حوزه قم و توابع آن، به صورت برج‌هایی هشت ضلعی بوده‌اند که در سده‌های هشتم و نهم هجری ساخته شده‌اند. شماری از آنها تاکنون ساختمان و تزئینات آجرکاری و گچ‌بری اصیل خود را حفظ کرده‌اند؛ اما شمار دیگری، در دوره‌های بعدی بازسازی شده […]
تحلیل و مقاله

آیا بدون سرمایه مالی یا با کمترین سرمایه هم می توان شغلی دست و پا کرد؟

سپهراقتصاد- سید علی ناظم زاده؛ مشاور و پژوهشگر هر فردی متناسب با استعداد و علاقه خود و بر اساس نیازهای محیط زندگی اش می‌تواند به شغل‌های کم سرمایه و کوچک، مشغول شود. اگر ظرفیتها، توانایی ها، مهارت ها، دانش و سواد هر فرد، توسط خودش بررسی شود و علاقه و انگیزه نیز مدنظر قرار گیرد، […]
بارگذاری بیشتر