خانه برچسب نوشته ها تکنولوژی
بازرگانی و صنعت

خوشه سوهان، آسیب پذیرترین صنعت قم در کرونا

سپهر اقتصاد- معاون برنامه ریزی شهرک های صنعتی استان قم گفت: مهمترین صنعت و خوشه درگیر با پاندمی کرونا خوشه سوهان استان می باشد. به گزارش ایسنا، روح‌الله ابراهیمی  بیان کرد: در حال حاضر ۸۵ درصد واحدهای صنعتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان قم در حال فعالیت و تنها ۱۵ درصد این واحدها غیرفعال هستند
تحلیل و مقاله

گوگلی شدن فرهنگ و اقتصاد

سپهر اقتصاد- سید علی ناظم زاده – مشاور و پژوهشگر   حدود 30 سال است که ما وارد دنیایی جدید شده ایم، فرهنگ، اقتصاد، جوامع و هنجارها و ارتباطات، تغییر کرده و دنیایی جدید برای انسانها رقم خورده که متفاوت از گذشته است؛ این که آیندگان درباره این دنیای جدید چه قضاوتی می کنند و […]
بارگذاری بیشتر