خانه برچسب نوشته ها نرم افزار
فناوری اطلاعات

تحول نرم افزاری شهر قم دستور کار شهرداری

سپهر اقتصاد- شهردار قم از تصویب طرح تحول و توسعه قم با رویکرد نرم افزاری برای 5 سال آینده خبر داد به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ شهردار قم در مراسم رونمایی از کتاب عملکرد 6 ساله شهرداری قم با اشاره به اینکه در برنامه 5 ساله از سال 94 تا سال 99 به دنبال اجرایی طرحهای […]
بارگذاری بیشتر