سپهر اقتصاد-مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: طرح آمار گیری از نیروی کار توسط مرکز آمار ایران در فصل تابستان 1400 و وضعیت بیکاری و اشتغال استان قم هشت و نیم درصد کاهش بیکاری را نشان می دهد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم، مصطفی کاویانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: طبق آماری که توسط مرکز آمار ایران در فصل تابستان 1400 و وضعیت بیکاری و اشتغال استان نرخ 5/8% است که کاهش بیکاری را نشان می دهد که در مقایسه با آمار کشوری که 6/9% می باشد.
وی افزود: نرخ بیکاری استان در سال 1399 یازده و نیم درصد بوده و در سطح کشور نه و نیم درصد را نشان می دهد.
کاویانی اظهار داشت: نرخ بیکاری استان در سال 1400 نسبت به فصل مشابه سال قبل سه درصد و در کشور یک دهم درصد بوده است.
وی ادامه داد: استان قم در بین استانهای کشور با هشت و نیم درصد نرخ بیکاری از لحاظ پائین بودن نرخ بیکاری رتبه نوزدهم را دارد.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *